Правила авіаційних тарифів складаються з наступних розділів:

 

КОДRULE APPLICATION ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

 

Приклад перекладу основних термінів правил авіаційних тарифів:

 

RU. RULE APPLICATION AND OTHER CONDITIONS

APPLICATION AREA

CLASS OF SERVICE

THESE FARES APPLY FOR ECONOMY

CLASS SERVICE.

 

00. ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ІНШІ УМОВИ

ЗОНА ЗАСТОСУВАННЯ.

КЛАС ОБСЛУГОВУВАННЯ.

ЦІ ТАРИФИ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО

КЛАСА ОБСЛУГОВУВАННЯ.

EL. ELIGIBILITY

NO ELIGIBILITY REQUIREMENTS APPLY

01. прийнятність.

НЕМАЄ ОБМЕЖЕНЬ ЗА ПРИЙНЯТНЇСТЮ

DA. DAY/TIME

NO DAY/TIME TRAVEL RESTRICTIONS APPLY.

 

02. ДЕНЬ/ЧАС.

НЕМАЄ ОБМЕЖЕННЯ ПО ДНЮ/ЧАСУ

SE. SEASONALITY

NO SEASONAL TRAVEL RESTRICTIONS APPLY

 

03.СЕЗОННІСТЬ.

НЕМАЄ ОБМЕЖЕННЯ ПО СЕЗОННОСТІ ПОДОРОЖІ.

FL. FLIGHT APPLICATION

THE FARE COMPONENT MUST BE ON

ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY XX FLIGHT.

 

04. ОБМЕЖЕННЯ ПО РЕЙСУ.

ТАРИФНИЙ КОМПОНЕНТ ПОВИНЕН БУТИ

НА ОДНОМУ АБО БІЛЬШЕ РЕЙСАХ XX

AP. ADVANCE RESERVATIONS/TICKETING

CONFIRMED RESERVATIONS ARE REQUIRED

FOR ALL SECTORS.

WHEN RESERVATIONS ARE MADE AT LEAST

 

100 DAYS BEFORE DEPARTURE, TICKETING MUST BE COMPLETED AT LEAST 93 DAYS BEFORE DEPARTURE.

 

WHEN RESERVATIONS ARE MADE AT LEAST

7 DAYS BEFORE DEPARTURE

 

TICKETING MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS

AFTER RESERVATIONS ARE MADE.

 

05. ПОПЕРЕДНЕ БРОНЮВАННЯ/ВИПИСКА.

НЕОБХІДНО МАТИ ПІДТВЕРДЖЕНЕ БРОНЮВАННЯ

НА ВСІХ СЕКТОРАХ.

ЯКЩО БРОНЮВАННЯ ЗРОБЛЕНО МЕНШЕ НІЖ ЗА

100 ДНІВ ДО ВИЛІТУ, ВИПИСКА ПОВИННА БУТИ Зроблена

ПО Крайній мірі, за 93 дні до вильоту.

ЯКЩО БРОНЮВАННЯ ЗРОБЛЕНО МЕНШЕ НІЖ ЗА

7 ДНЕЙ ДО ВЫЛЕТА,

КВИТОК ПОВИНЕН БУТИ ВИПИСАНИЙ ПРОТЯГОМ 24 ГОДИН

ПІСЛЯ СТВОРЕННЯ БРОНЮВАННЯ.

MN. MINIMUM STAY

NO MINIMUM STAY REQUIREMENTS APPLY

 

06. МІНІМАЛЬНЕ ПЕРЕБУВАННЯ.

НЕМАЄ ОБМЕЖЕННЯ З МІНІМАЛЬНОГО ПЕРЕБУВАННЯ.

MX. MAXIMUM STAY

TRAVEL FROM LAST SECTOR MUST COMMENCE NO LATER THAN 3 MONTHS AFTER

DEPARTURE FROM FARE ORIGIN.

07. МАКСИМАЛЬНЕ ПЕРЕБУВАННЯ.

ПОДОРОЖ НА ОСТАННІМ СЕКТОРІ МАЄ ПОЧАТИСЯ НЕ ПІЗНІШЕ НІЖ, ЗА 3 МІСЯЦЯ ПІСЛЯ

ДАТИ ВИЛІТА ТУДИ.

SO. STOPOVERS

NO STOPOVERS PERMITTED

 

08. Зупинки.

Зупинки НЕ ДОЗВОЛЕНО

TR. TRANSFERS

2 TRANSFERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT - 1 IN EACH DIRECTION

 

09. ПЕРЕСАДКИ.

2 ПЕРЕСАДКИ ДОЗВОЛЕНІ ПО ОДНІЙ

В КОЖНОМ НАПРЯМКУ

CO. COMBINATIONS

IPREURP - WITHIN EUROPE-INTERNATIONAL.

ROUND TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF

ROUND TRIP BASIS WITH SU FARES TO FORM

ROUND TRIPS. PROVIDED

 

10. Комбінування.

ВСЕРЕДИНІ ЄВРОПИ -МІЖНАРОДНИЙ.

RT ТАРИФИ МОЖНА КОМБІНУВАТИ ПО ПОЛОВИНІ

RT З ТАРИФАМИ SU ДЛЯ

СТВОРЕННЯ RT (переліт туди/назад)

BO. BLACKOUT DATES.

NO BLACKOUT DATES APPLY

 

11. ДАТИ СКАСУВАННЯ ДІЇ ТАРИФУ.

НЕмає ДАТ СКАСУВАННЯ ДІЇ ТАРИФУ

SU. SURCHARGES.

NO SURCHARGE REQUIREMENTS APPLY

 

12. ДОДАТКОВІ ЗБОРИ.

НЕмає ВИМОГ З ДОДАТКОВИХ ЗБОРІВ

AC. ACCOMPANIED TRAVEL

ACCOMPANIED TRAVEL NOT REQUIRED

 

13. СУМІСНІ ПОДОРОЖІ.

НЕМАЄ ДОДАТКОВИХ ПОДАТКЇВ

 

TR. TRAVEL RESTRICTIONS

NO TRAVEL DATE RESTRICTIONS APPLY

 

14. ОБМЕЖЕННЯ ПО ПОДОРОЖІ.

НЕМАЄ ОБМЕЖЕНЬ ПО ПОДОРОЖІ

SR. SALES RESTRICTIONS

TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 29OCT07

 

15. ОБМЕЖЕННЯ З ПРОДАЖУ.

КВИТОК ПОВИНЕН БУТИ ВИПУЩЕНИЙ НА/ПІСЛЯ 29 ОКТ07

PE. PENALTIES

CANCELLATIONS

BEFORE DEPARTURE

CANCELLATIONS PERMITTED FOR CANCEL/REFUND.

NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING.

 

FULL FARE PAID IF TICKET IS PRESENTED FOR A REFUND MORE THAN 24 HOURS BEFORE DEPARTURE TIME SHOWN ON THE FIRST FLIGHT COUPON.

FARE PAID LESS 25 PERCENT IF TICKET IS PRESENTED FOR A REFUND LESS THAN 24 HOURS BEFORE DEPARTURE TIME SHOWN ON THE FIRST FLIGHT COUPON.

BEFORE DEPARTURE

TICKET IS NON-REFUNDABLE IN CASE OF NO-SHOW.

AFTER DEPARTURE

CANCELLATIONS PERMITTED FOR CANCEL/REFUND.

REFUND THE DIFFERENCE BETWEEN THE FARE PAID AND

THE APPLICABLE FARE FOR THE TRANSPORTATION USED

IN EFFECT ON THE DAY OF ORIGINAL TICKET ISSUE

IF TICKET IS PRESENTED FOR A REFUND MORE THAN

24 HOURS BEFORE DEPARTURE TIME SHOWN ON THE

UNUSED FLIGHT COUPONS.

REFUND THE DIFFERENCE BETWEEN THE FARE PAID AND

THE APPLICABLE FARE FOR THE TRANSPORTATION USED

IN EFFECT ON THE DAY OF ORIGINAL TICKET ISSUE

LESS 25 PERCENT OF SUCH DIFFERENCE

IF TICKET IS PRESENTED FOR A REFUND LESS THAN

24 HOURS BEFORE DEPARTURE TIME SHOWN ON THE UNUSED FLIGHT COUPONS.

 

 

AFTER DEPARTURE

WHEN COMBINING ON A HALF RT BASIS

THE PENALTY CONDITIONS OF MORE

RESTRICTED RULE APPLY

PENALTIES WAIVED FOR DEATH OF PASSENGER/TRAVELLING

COMPANION OR FAMILY MEMBER.

FAMILY MEMBER -
SPOUSE/CHILDREN/ADOPTED CHILDREN/ PARENTS.

REFUND OF UNUSED FEES AND TAXES PERMITTED.

REFUND CAN ONLY BE MADE THROUGH ISSUING OFFICE.

PERIOD VALIDITY FOR SPECIAL FARE WILL BE

MAX STAY OF THE FARE FROM THE DATE ON

THE FIRST FLIGHT COUPON.

CHANGES

ANY TIME CHARGE EUR 50.00 FOR

REISSUE/REVALIDATION.

NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED

FOR AUTOPRICING.

CH DISCOUNT APPLY/INFANT FREE OF CHARGE

CHANGES NOT PERMITTED IN CASE OF NO-SHOW.

NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED

FOR AUTOPRICING.

CHARGE APPLIES PER TRANSACTION

A. IF CHANGES ARE MADE TO THE FIRST TICKETED FLIGHT COUPON - FULL AMOUNT PAID FOR THE ORIGINAL TICKET MAY BE

 

NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED

FOR AUTOPRICING

CH DISCOUNT APPLY/INFANT FREE OF CHARGE

ANY TIME CHANGES NOT PERMITTED

IN CASE OF NO-SHOW.

NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED

FOR AUTOPRICING.

 

CHARGE APPLIES PER TRANSACTION

А) IF CHANGES ARE MADE TO THE FIRST TICKETED

FLIGHT COUPON - FULL AMOUNT PAID FOR THE ORIGINAL TICKET MAY BE APPLIED TOWARDS PURCHASE OF A NEW TICKET PRICED AT EQUAL OR HIGHER FARE USING -CURRENT- FARE LEVELS FOR THE SAME JOURNEY UPON PAYMENT OF THE EUR 50.00 CHANGE FEE PLUS THE DIFFERENCE BETWEEN ORIGNAL AND

RECALCULATED FARES.

ALL RULE PROVISIONS OF THE NEW FARE INCLUDING

ADVANCE PURCHASE/MIN STAY/

MAX STAY/SEASONALITY/

ETC

CHANGES ARE NOT PERMITTED AFTER THE DEPARTURE TIME

SHOWN ON THE APPLICABLE FLIGHT COUPON. IN THIS

CASE TICKET HAS NO VALUE.

THE ORIGINAL NON-REFUNDABLE AMOUNT REMAINS

NON-REFUNDABLE AND MUST BE PRINTED

ON THE NEW TICKET.

B) IF CHANGES ARE MADE TO OTHER THAN

THE FIRST TICKETED FLIGHT COUPON -

THE FARE IN EFFECT ON THE DATE OF ORIGINAL TICKET

ISSUE WILL APPLY PROVIDED THE NEW ITINERARY MEETS

ALL THE PROVISIONS OF THE ORIGINALLY TICKETED

FARE EXCEPT ADVANCE PURCHASE AND TICKETING

EQUIREMENTS

16.ШТРАФИ

АННУЛЯЦІЯ/ ПОВЕРНЕННЯ

ДО ВИЛІТУ

Скасування дозволено для здавання/повернення.

СПОСІБ -ТЕКСТ НАСТУПНИЙ ДАЛІ НЕ ВИХОДИТЬ ПРИ АВТОМАТИЧНОМУ РОЗРАХУНКУ.

ПОВЕРТАЄТЬСЯ ПОВНИЙ ТАРИФ, ЯКЩО КВИТОК ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДО ПОВЕРНЕННЯ БІЛЬШ НІЖ ЗА 24 ГОДИННИКИ ДО ЧАСУ ВИЛІТУ, УКАЗАНОГО У ПЕРШОМУ ПОЛІТНОМУ КУПОНІ

ПОВЕРТАЄТЬСЯ ТАРИФ З ВІДЛІКОМ 25 ПРОЦЕНТІВ, ЯКЩО КВИТОК ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДО ПОВЕРНЕННЯ МЕНШ НІЖ ЗА 24 ГОДИННИКИ ДО ЧАСУ ВИЛІТУ, УКАЗАНОГО В ПЕРШОМУ ПОЛІТНОМУ КУПОНІ.

ДО ВИЛІТУ

КВИТОК НЕПОВЕРНЕНИЙ У ВИПАДКУ НЕЯВКИ НА РЕЙС.

ПІСЛЯ ВИЛІТУ

ПОВЕРНЕННЯ ДОЗВОЛЕН ДЛЯ ЗДАЧІ/ПОВЕРНЕННЯ.

ПОВЕРТАЄТЬСЯ РІЗНИЦЯ МІЖ ОПЛАЧЕНИМ І

ЗАСТОСУВАНИМ ТАРИФОМ ВИКОРИСТАНИМ І

ДІЄМ НА ДЕНЬ ВИПИСКИ КВИТКА

ЯКЩО КВИТОК ПРЕД'ЯВЛЕН ДЛЯ ПОВЕРНЕННЯ БІЛЬШ НІЖ ЗА

24 ГОДИНИ ДО ЧАСУ ВИЛІТУ, ВКАЗАНОГО

У НЕВИКОРИСТАНОМУ ПОЛІТНОМУ КУПОНІ.

ПОВЕРТАЄТЬСЯ РІЗНИЦЯ МІЖ ОПЛАЧЕНИМ ТАРИФОМ І

ТАРИФОМ ВИКОРИСТАНОЇ ДІЛЯНКИ, ЩО ДІЄ НА

ДЕНЬ ВИПИСКИ КВИТКА ЗА ВІДРАХУВАННЯМ

25 відсотків від цієї різниці,

ЯКЩО КВИТОК ПРЕД'ЯВЛЕНИЙ ДО ПОВЕРНЕННЯ МЕНШ НІЖ ЗА

24 ГОДИНИ ДО ЧАСУ ВИЛІТУ, УКАЗАНОГО В НЕВИКОРИСТАНОМУ ПОЛІТНОМУ КУПОНІ.

ПІСЛЯ ВИЛІТУ

КОЛИ СКОМБІНОВАНІ ПОЛОВИНИ ТАРИФІВ RT

ШТРАФНІ САНКЦІЇ СПОЛУЮТЬСЯ ЗА САМОМУ

ОБМЕЖЕНОМУ ТАРИФУ

ШТРАФИ НЕ СПЛАЧУЮТЬСЯ У ВИПАДКУ СМЕРТІ

ПАСАЖИРА / МАНДРУЮЧИХ РАЗОМ ЧЛЕНІВ РОДИНИ.

ЧЛЕНИ СІМ'Ї –
ЧОЛОВІКИ/ДІТИ/ПРИЙМАЛЬНІ ДІТИ/БАТЬКИ.

ПОВЕРНЕННЯ НЕВИКОРИСТАНИХ ТАКС ДОЗВОЛЕН.

ПОВЕРНЕННЯ ТІЛЬКИ В ОФІСІ, ДЕ ВИПИСАНО КВИТОК.

ТЕРМІН ДІЇ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТАРИФІВ МАЄ БУТИ

МАКСИМАЛЬНЕ ПЕРЕБУВАННЯ З ДАТИ Вказаною

У ПЕРШОМУ ПОЛІТНОМУ КУПОНІ.

ОБМІН

У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС З ШТРАФОМ 50 ЄВРО ЗА ПЕРЕПИСКУ/ПЕРЕБРОНУВАННЯ.

СПОСІБ – ТЕКСТ НАСТУПНИЙ ДАЛІ НЕ ВИХОДИТЬ ПРИ

АВТОМАТИЧНОМУ РОЗРАХУНКУ.

ЗАСТОСУВАННЯ ЗНИЖКА ДЛЯ CHD/ДЛЯ INF БЕЗ ШТРАФУ.

ЗМІНИ НЕ ДОЗВОЛЕНІ В ВИПАДКУ НЕЯВКИ НА РЕЙС.

ЗНОСИ – ТЕКСТ НАСТУПНИЙ ДАЛІ НЕ ВИХОДИТЬ ПРИ АВТОМАТИЧНОМУ РОЗРАХУНКУ.

ЗБІР ВЗИМАЄТЬСЯ ЗА ОПЕРАЦІЮ

ЯКЩО ЗМІНИ РОБЛЯЮТЬСЯ ПО ПЕРШОМУ ПОЛІТНОМУ КУПОНУ – ВСЯ ОПЛАЧЕНА СУМА ПО ПЕРШОПОЧАТКОВОМУ КВИТКУ МАЄ БУТИ.

CНОСКА – ТЕКСТ НАСТУПНИЙ ДАЛІ НЕ ВИХОДИТЬ ПРИ

АВТОМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК.

ЗАСТОСУВАННЯ ЗНИЖКА ДЛЯ CHD/ДЛЯ INF БЕЗ ШТРАФУ.

У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС ЗМІНИ НЕ ДОЗВОЛЕНІ

У ВИПАДКУ НЕЯВКИ НА РЕЙС.

СПОСІБ - ТЕКСТ НАСТУПНИЙ ДАЛІ НЕ ВИХОДИТЬ ПРИ

АВТОМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК.

ЗБІР ВЗИМАЄТЬСЯ ЗА ОПЕРАЦІЮ

А) ЯКЩО ЗМІНИ РОБЛЯЮТЬСЯ ЗА ПЕРШОМУ

ПОЛІТНОМУ КУПОНУ – ПОВНА СУМА ПО ПЕРШОПОЧАТКОВОМУ КВИТКУ МОЖЕ БУТИ ЗАЛІЧЕНА ПРИ ОПЛАТІ НОВОГО КВИТКА РІВНОГО АБО БІЛЬШЕ ВИСОКОГО ТАРИФУ ТОГО РІВНЯ ДЛЯ ТАКОГО ПЕРЕЛЕТУ З ШТРАФОМ 50 ЄВРО ПЛЮС РІЗНИЦЯ

МІЖ ПЕРВОПОЧАТКОВИМ І ПЕРЕРАХОВАНИМ ТАРИФОМ.

ВСІ УМОВИ НОВОГО ТАРИФУ ВКЛЮЧА УМОВИ

ПОПЕРЕДНЬОГО ПРОДАЖУ/ МІН ПЕРЕБУВАННЯ/

МАКС.ПЕРЕБУВАННЯ/ СЕЗОННІСТЬ/ МОЖЛИВІСТЬ

ВИПИСКИ ЕЛ.КВИТОК

ЗМІНИ НЕ ДОЗВОЛЕНІ ПІСЛЯ ЧАСУ ВИЛІТУ,

Вказаного в першому польотному купоні.

В ЦЬОМУ РАЗІ КВИТОК Є недійсним.

ПЕРШОПОЧАТКОВА НЕПОВЕРНЕНА ВАРТІСТЬ ЗАЛИШАЄТЬСЯ

НЕПОВЕРНЕНОЮ І МАЄ БУТИ НАДРУКОВАНА

У НОВОМУ КВИТКУ.

В) ЯКЩО ЗМІНИ РОБЛЯЮТЬСЯ КРІМ

ПЕРШОГО ПОЛІТНОГО КУПОНУ-

ТАРИФ ДІЙСНИЙ НА ДЕНЬ ВИПИСКИ КВИТКА

ПОВИНЕН БУТИ ЗАСТОСУВАНИЙ ДО НОВОГО МАРШРУТУ,

ВСІ УМОВИ З ПЕРШОПОЧАТКОВОГО КВИТКА

КРІМ ВИМОГ ЗА УМОВИМИ ПОПЕРЕДНІЙ

ПРОДАЖІ І ВИПИСКИ

17.HIP/MILEAGE EXCEPTIONS

NO HIP OR MILEAGE EXCEPTIONS APPLY

 

17. МІЛЬНІ ВИКЛЮЧЕННЯ.

НЕМАЄ МІЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ

18.TICKET ENDORSEMENTS

THE ORIGINAL AND THE REISSUED TICKET MUST BE

ANNOTATED - VALID ON SU/NONREF –

IN THE ENDORSEMENT BOX

 

18. ОБМЕЖУВАЛЬНІ НАПИСИ У КВИТКУ.

ПЕРШОПОЧАТКОВИЙ І ПЕРЕПИСАНИЙ КВИТОК ПОВИНЕН

МАТИ НАПИС - VALID ON SU/NONREF

В РОЗДІЛІ ENDORSEMENT.

19.CHILDREN DISCOUNTS

CNN/ACCOMPANIED CHILD PSGR 2-11

CHARGE 67 PERCENT OF THE FARE.

TICKET DESIGNATOR - CH AND DISCOUNT PERCENT.

MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS

BY ADULT PSGR OR OLDER.

INS/INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2

CHARGE 67 PERCENT OF THE FARE.

TICKET DESIGNATOR - CH.

MUST BE ACCOMPANIED BY ADULT PSGR

12 OR OLDER

 

INF/INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2

CHARGE 10 PERCENT OF THE FARE.

TICKET DESIGNATOR - IN AND DISCOUNT PERCENT.

MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS BY

ADULT PSGR 12 OR OLDER.

 

UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 2-11

CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE.

NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED

FOR AUTOPRICING

PASSENGER BOX –

UN FOLLOWED BY THE AGE.

 

19. ЗНИЖКИ ДЛЯ ДІТЕЙ.

CNN/ ДІТИ, що супроводжуються 2-11 РОКІВ

ОПЛАЧУЄТЬСЯ 67 ПРОЦЕНТІВ ТАРИФУ.

В КВИТКУ ВКАЗУЄТЬСЯ– CH І ПРОЦЕНТ ЗНИЖКИ.

ПОВИНЕН СУПРОВІДЖУВАТИСЯ НА ВСІХ ПЕРЕЛЕТАХ

Дорослим ПАСАЖИРОМ І СТАРШЕ 12РОКІВ

INS/ ІНФАНТ З МІСЦЕМ, ПАСАЖИР МОЛОДШЕ 2 РОКІВ

ОПЛАЧУЄТЬСЯ 67 ВІДСОТКІВ ВІД ТАРИФУ.

В КВИТКУ ВКАЗУЄТЬСЯ– CH.

ДОЛЖЕН СОПРОВОЖДАТЬСЯ ВЗРОСЛЫМ ПАССАЖИРОМ СТАРШЕ 12РОКІВ

 

INF/ ІНФАНТ БЕЗ МІСЦЯ, ПАСАЖИР МОЛОДШЕ 2 РОКІВ

ОПЛАЧУЄТЬСЯ 10 ВІДСОТКІВ ВІД ТАРИФУ.

В КВИТКУ ВКАЗУЄТЬСЯ – CH І ПРОЦЕНТ ЗНИЖКИ.

ПОВИНЕН СУПРОВОДЖУВАТИСЯ НА ВСІХ ПЕРЕЛІТАХ

Дорослим ПАСАЖИРОМ СТАРШЕ 12РОКІВ

 

UNN/НЕСУПРОВОЖНИЙ ДИТИНА, ПАСАЖИР 2-11 РОКІВ ОПЛАЧУЄТЬСЯ 100 % ВІД ТАРИФУ.

СНОСКА – ТЕКСТ, НАСТУПНИЙ ДАЛІ НЕ ВИХОДИТЬ ПРИ АВТОМАТИЧНОМУ РОЗРАХУНКУ.

В ПОЛЕ ІМЕНІ ПАСАЖИРА В КВИТКУ –

ВКАЗУЄТЬСЯUN І ДАЛІ ВІК

20. TOUR CONDUCTOR DISCOUNTS

NO DISCOUNTS FOR TOUR CONDUCTORS

 

20. ЗНИЖКИ ДЛЯ ТУРАГЕНСТВ.

НЕМАЄ ЗНИЖОК

21. AGENT DISCOUNTS

NO DISCOUNTS FOR SALE AGENTS

 

21. ЗНИЖКИ ДЛЯ АГЕНТІВ.

НЕМАЄ ЗНИЖОК

22. ALL OTHER DISCOUNTS

NO DISCOUNTS FOR OTHERS

 

22. ВСІ ІНШІ ЗНИЖКИ.

НЕМАЄ ІНШИХ ЗНИЖОК

23.MISCELLANEOUS PROVISIONS

NO PROVISIONS APPLY.

 

23.РІЗНІ УМОВИ.

НІЯКІ УМОВИ НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ.

26. GROUPS

NO GROUP PROVISIONS APPLY

 

26. ГРУПИ.

ГРУПОВІ УМОВИ НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

27. TOURS

NO TOUR PROVISIONS APPLY

 

27. ТУРИ.

ТУРИСТИЧНІ УМОВИ НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

28. VISIT ANOTHER COUNTRY

NO VISIT ANOTHER COUNTRY PROVISIONS APPLY

 

28. ВІЗИТ ДО ІНШОЇ КРАЇНИ.

НІЯКЕ ВІДВІДАННЯ ІНШОЇ КРАЇНИ НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ

29. DEPOSITS

NO DEPOSIT PROVISIONS APPLY

29. ДЕПОЗИТИ.

НІЯКІ УМОВИ ДЕПОЗИТУ НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

NF. NEGOTIATED FARES

NOT APPLICABLE

35. НЕГО ТАРИФИ.

НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ

 

При роботі з авіаквитком необхідно враховувати параметри тарифу:


16 PENALTIES / ШТРАФИ ---Штрафні санкції викликані бажанням пасажира змінити умови перевезення за раніше придбаним авіаквитком.


Перша категорія — CANCELLATIONS / ПОВЕРНЕННЯ,

ділиться на

  • BEFORE DEPARTURE / ДО ПОЧАТКУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

  • AFTER DEPARTURE /ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

  • IN CASE OF NO-SHOW / У ВИПАДКУ НЕЯВКИ НА РЕЙС

ПРИКЛАД:

CANCELLATIONS

BEFORE DEPARTURE

CHARGE EUR 50.00 FOR CANCEL/REFUND

-------------------------------------------------

IN CASE OF NO-SHOW BEFORE/AFTER DEPARTURE ADDITIONAL PENALTY 30EUR MUST BE APPLIED

AFTER DEPARTURE TICKET IS NON-REFUNDABLE IN CASE OF CANCEL/REFUND.

 

Повернення до початку вильоту — утримується штраф 50 ЄВРО

Повернення після початку перевезення (використання одного і більше польотних купонів) - не здійснюється.

У разі неявки на рейс під час повернення додатково стягується збір 30 ЄВРО.

 

Друга категорія - CHANGES / ИЗМЕНЕНИЯ

ділиться на

  • BEFORE DEPARTURE /ДО ПОЧАТКУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

  • AFTER DEPARTURE / ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

  • IN CASE OF NO-SHOW / У ВИПАДКУ НЕЯВКИ НА РЕЙС

  • UPGRADE / ДОБІР ДО БІЛЬШ ДОРОГО ТАРИФУ(з метою продовження терміну придатності або зняття обмежень на зміну)

 

ПРИКЛАД:

CHANGES

BEFORE DEPARTURE

CHARGE EUR 30.00 FOR REISSUE/REVALIDATION.

NOTE -

IN CASE OF NO-SHOW BEFORE/AFTER DEPARTURE

ADDITIONAL PENALTY 30EUR MUST BE APPLIED

AFTER DEPARTURE CHARGE EUR 50.00 FOR REISSUE/REVALIDATION.

NOTE

UPGRADE PERMITTED TO HIGHER CLASS FARE WITH PENALTY 50EUR


Зміни до початку перевезення — 30ЄВРО;

Зміни після початку перевезення — 50ЄВРО;

У разі неявки на рейс, додатково до вартості - стягується штраф 30ЄВРО.

Добір до вищого тарифу — додатково до різниці між тарифами 50ЄВРО

 

5 AP.ADVANCE RES/TKT - попереднє бронювання / виписка

Дане меню передбачає обмеження щодо термінів оформлення авіаквитка.

ПРИКЛАД:

TICKETING MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE

В даному випадку основною вимогою є оформлення авіаквитка на протязі 24 годин після бронювання (Дуже часто зустрічається для акційних тарифів авіакомпаній).

 

6 MINIMUM STAY - обмеження за мінімальним терміном перебування.

ПРИКЛАД:

TRAVEL FROM LAST FARE BREAK OUTSIDE COUNTRY OF FARE ORIGIN MUST COMMENCE NO EARLIER THAN THE FIRST SUN AFTER DEPARTURE OF THE FIRST INTERNATIONAL SECTOR.

Ця вимога вказує на мінімальний термін перебування в пункті призначення та обмежує можливість зміни дат, що не відповідають умовам тарифу..

У цьому випадку це прибуття в ніч із суботи на неділю (тариф вихідного дня).

 

7MAXIMUM STAYобмеження за максимальним терміном перебування - .

ПРИКЛАД:

TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO LATER THAN 2 MONTHS AFTER DEPARTURE FROM FARE ORIGIN

В даному випадку термін дії авіаквитка становить 2 місяці від дня початку перевезення. Саме в цей термін можливі зміни за авіаквитком.

 

14 TR.TVL RESTRICTION - обмеження за періодом перебування

ПРИКЛАД:

VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON/AFTER 01MAR 11 AND ON/ BEFORE 31MAY 11.

В даному випадку обмеження щодо прибуття становлять період з 01.03.2011 по 31.05.2011

 

15 SR.SALES RESTRICT - обмеження за періодом продажу

ПРИКЛАД:

TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 01MAR 11 AND ON/BEFORE 15MAR 11. TICKETS MUST BE ISSUED ON SU .

В даному випадку обмеження з продажу – період з 01.03.2011 по 15.03.2011.А також дозволяється оформлення лише на авіакомпаніюSU (Aeroflot)

 

ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА АВІАКВИТКОМ - РЕКОМЕНДУЄМО Ознайомитися з ПОВНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ по ЗАСТОСОВАНОМУ ТАРИФУ.